ULUSLARASI ÇALIŞMA GRUBU
main-qimg-6ee8376d242c2f3ff0d436743e9ed318

-Yurt dışındaki iş dernekleri ile tanışıklıklar sağlar, ilişkiler geliştirir, ortak etkinlik, ziyaret ve projeler yapabilmek adına çalışmalar yapar

-Derneğin ticaret köprüsü amaçlı yurt dışı gezilerini düzenler,yurt dışından iş odaklı derneklerin üyeleri ile sektörel eşleşmeler yapılmasını organize ederek b2b görüşmelerinin yapılmasını sağlar.

-Yurt dışında üye olunan federasyonlarla ilişkileri düzenler, genel kurullarını takip eder, katılım için yönetim kurulunu bilgilendirir, gerekli görüşmeleri ve organizasyonları yapar,

-Yurt dışından ilgili federasyonlar bularak üye olunabilmesi amacıyla yönetim kurulunu bilgilendirir ve onaylandığı takdirde gerekli düzenlemeleri ve görüşmeleri yaparak üye olunmasını sağlar. Üye olduğumuz AFAEMME ile olan iletişimi sürdürür.Gerekli toplantılara katılımımız için organizasyon ve görüşmeleri gerçekleştirir.

-BM Küresel ilkeler sözleşmesi kapsamında gerekli çalışmaları yapar ve yaygınlaşmasını sağlar

-Yurt dışındaki Türk ve yabancı misyon temsilcileriyle ilişkileri ve ziyaretleri düzenler,

-İZİKAD’a uluslararsından gelen davetlere diğer çalışma gruplarından önce  katılım önceliği vardır.

-Proje koordinatörlerinin hazırlayıp verdiği ve kabul olan Uluslararası ÇG ile ilgili hibe projelerini yürütür.

-İlgili plaket , ödül vb’lerin  yazılarının bizzat hazırlayarak, sekreteryaya  siparişini verir ve takibini yaparak ilgili etkinliğe getirir.

-Afiş, bayrak vb araçları yaptığı her proje ya da etkinliğe getirir,

-Yaptığı etkinliklerin  fotoğrafının çekilmesi için sekreterya ile gerekli iletişimi kurar.Ya da kendisi çeker.

-Whatsapp ve sosyal medyada yayınlanması için sekreteryayla iletişime geçer.