top of page

GİRİŞİMCİLİK VE GENÇLİK YUVARLAK MASASI

  • Girişimciliğin arttırılması ve özendirilmesi için çalışmalar yapılır. Bir yandan genç girişimciliğini ve yenilikçi girişimleri, diğer yandan kurumların girişimcilik dönüşümünü desteklemeye yönelik çalışmalar yürütülür.

  • Dijital dönüşümün desteklenmesi için çalışmalar yürütülür.

  • Genç İZİKAD Projesi'nin yürütücüsüdür. Her proje döneminde yuvarlak masa altında proje çalışma grubu oluşturulur.

  • Bursiyerler ile ilişkiler, bursiyer takibi, üniversite - dernek ilişkilerini yürütülür.

  • Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı konusunda üniversitelerle ve Milli Eğitim Müd. ile işbirliği yapılması konusunda çalışmalar yapılır.

  • Üyelerimiz ve girişimci kadınlar için eğitim planlanması (kadınların girişim yolculuklarına destek olmak üzere eğitim ihtiyaçlarının belirlenip, hedeflenen gelişim kapsamında eğitimler ve mentorluk programları düzenlenir)

  • İZİKAD Akademi çatısı altında İZİKAD üyelerinin ve bursiyerlerin eğitim ve mentörlük stratejisini ve bütünsel planının yapılması konusunda çalışmalar yapılır.

  • Kadın Girişimcilik Yarışması planlanması ve organizasyonu yürütülür.

bottom of page