NETWORK ÇALIŞMA GRUBU
networking1

-Senede bir kez Ulusal ticaret köprüsü, organizasyonlarını planlar ve gerçekleştirir

-İZİKAD’ın aylık üye toplantılarının ve diğer toplantılarının düzenlenmesini gerçekleştirir, bu konuda diğer komitelerle ortak çalışmalar yapar.

-Yeni üye oryantasyonuna yönelik çalışmalar yapar

-Yılda bir kez gerçekleştirilen ,yapılan ve yapılacak olan işlerin değerlendirildiği , İZİKAD’ın vizyon çalışmalarının yapıldığı  Çalıştayın düzenlenmesi için katılımcı üyeler, otel, salon ve toplantı düzeni , ulaşım gibi konularda çalışmaları yürütür.

-Her yıl yapılan Kuruluş Yıldönümü gecesini düzenler ve üyelerin katılımı için motivasyonu sağlar, özellikle bu komitenin üyelerinin hepsinin geceye katılımı ve görev alması beklenir,

-Üyeler arası sinerji ve kaynaşmayı sağlayacak etkinlikler yapar.Bu kapsamda üye iş yeri ziyaretlerini düzenler.

- 29 Ekim, 10 Kasım gibi özel günlerde yürüyüş ve çelenk koyma törenlerini organize eder

-Her yıl yapılan Anıtkabir gezisinin organizasyonu gerçekleştirir ve özellikle bu komite üyelerinden katılım göstermesi beklenir

-Kültür ve Sanat konularında çalışır. Konser, tiyatro,opera gibi sanat faaliyetlerine birlikte katılımı organize eder, İZİKAD’ın sanatçı ve yazarlarla  tanışmasını sağlayacak konser, imza günü gibi organizasyonları düzenler,

-Proje koordinatörlerinin hazırlayıp verdiği ve kabul olan Networking ÇG ile ilgili hibe projelerini yürütür.

-İlgili plaket , ödül vb’lerin  yazılarının bizzat hazırlayarak, sekreteryaya  siparişini verir ve takibini yaparak ilgili etkinliğe getirir.

-Afiş, bayrak vb araçları yaptığı her proje ya da etkinliğe getirir,

-Yaptığı etkinliklerin  fotoğrafının çekilmesi için sekreterya ile gerekli iletişimi kurar.Ya da kendisi çeker.

-Whatsapp ve sosyal medyada yayınlanması için sekreteryayla iletişime geçer.