cevrekomisyonu

Vizyon

Uluslararası bilinirliği ve dış ticaret potansiyelini arttırmaktır.

Misyon

Uluslararası alanda bilinirliği arttırmak için projeler organize etmek ya da katkıda bulunmaktır.

Görevler

  • İZİKAD'In ve üyelerin uluslarası bilinirliğinin artırılması.
  • Üyelerin ve kadın girişimcilerin dış ticaret potansiyelinin arttırılması için çalışmalar yapılması.
  • Farklı ülkelerdeki iş kadını dernekleri ve federasyonlar ile iletişim kurulması, iş
    birliği yapılması.
  • STK'lar ile uluslararası alanda iş birlikleri, çalışmalar yürütülmesi.