top of page

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YUVARLAK MASASI

  • Birleşmiş Milletlerin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden en az ikisine yönelik çalışmalar yapmayı hedefler.

  • Weps ve  Global Compact kapsamında, özel sektörde kadın çalışan ve lider sayısının arttırılması ve özel sektörün kadın girişimcileri desteklemesi konusunda çalışmalar yürütür.

  • Global Compact Türkiye Network’ü ile uyumlu çalışmalar yapmayı hedefler.

  • Global Compact imzacısı olabilecek şirketleri teşvik etmek için bilinçlendirme çalışmaları yapılır.

  • Yeşil Mutabakat için projeler üretir.

  • Sürdürülebilirlik başlıkları hakkında gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılmak üzere öneriler sunmak üzere çalışılır.

bottom of page