top of page

ÇEVRE, İKLİM VE YEŞİL MUTABAKAT KOMİSYONU

Vizyon

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için öncelikle tüm faaliyetlerimizi çevre bilinci ile hazırlamak.

Misyon

Gelecek nesillere sürdürülebilir, temiz, yaşanabilir bir dünya bırakmak ve çevre bilincinin toplumda oluşturulmasını sağlamak.

Görevler

  • Çevre ve İlkim ile ilgili projeler hazırlanması.

  • Çevre ve İklim ile ilgili ziyaretler gerçekleştirilmesi.

  • Eğitimler ve Paneller düzenlenmesi.

  • Sosyal medya kanallarımızda aktif olarak çevre ve iklim bilincini arttırıcı içeriklerin paylaşılması.

  • Üyelerimizi de içeren hangi sektörler iklim değişikliklerinden en çok ve nasıl etkilenecek, raporlanması.

  • Çevre için ağaç dikilmesi ve Ege Orman Vakfı ile iş birliği içinde olunması.

bottom of page