top of page

ÜYE İLİŞKİLERİ VE KÜLTÜR SANAT YUVARLAK MASASI

  • İZİKAD üye sayısını, üyeler arası iletişimi, üye aidiyetini arttırmak, üyelerin kişisel ve iş bazında gelişmelerini, etki alanlarını ve büyümelerini desteklemek için çalışılır.

  • Diğer dernekler ve üyeleri nezdinde İZİKAD'ın bilinirliğini ve iş birliklerini arttırmak hedeflenir.

  • Yeni üye adaptasyon ve mentörlük çalışmaları yapılır.

  • Üyelere ve aidiyet hissine yönelik her türlü dernek etkinliğinin (aylık üye toplantısı, konukların bulunması, üyelerin grup içinde tanıtımı, grup gezileri, sosyal aktivite ve toplantı organizasyonları), yurtiçi ve yurtdışı gezi planları, haftasonu aktiviteleri, organizasyonu yapılır.

  • Çalıştay planlaması yapılır.

bottom of page