top of page

KÜRESEL İLİŞKİLER KOMİSYONU

Vizyon

Uluslararası bilinirliği ve dış ticaret potansiyelini arttırmaktır.

Misyon

Uluslararası alanda bilinirliği arttırmak için projeler organize etmek ya da katkıda bulunmaktır.

Görevler

  • İZİKAD'ın ve üyelerin uluslarası bilinirliğinin artırılması.

  • Üyelerin ve kadın girişimcilerin dış ticaret potansiyelinin arttırılması için çalışmalar yapılması.

  • Farklı ülkelerdeki iş kadını dernekleri ve federasyonlar ile iletişim kurulması, iş
    birliği yapılması.

  • STK'lar ile uluslararası alanda iş birlikleri, çalışmalar yürütülmesi.

bottom of page