top of page

KÜRESEL İLİŞKİLER YUVARLAK MASASI

  • İZİKAD’ın küresel bilinirliğinin arttırılması için işbirlikleri yaratmak, yürütmek ve uluslararası etkinliklerde İZİKAD temsiliyetini arttırmak hedeflenir.

  • Yurtdışındaki iş insanı dernekleri ile iş birlikleri geliştirmek için iş geliştirme toplantıları organize edilir. Türkiye'nin  potansiyelini ve Türk kadınını tanıtmak öncelikli hedeftir.

  • Derneğin ve üyelerinin yurtdışı ilişkilerini geliştirmek için öneriler hazırlanır, geliştirilir.

  • Türkiye’deki konsolosluklara ziyaretler planlanır ve özellikle bu ülkelerdeki Türk Konsoloslukları'ndaki Ticaret Ateşeler ile  iş birliği oluşturmak için bağlantı sağlanır.

  • Derneğin yurtdışı STK ilişkileri, yurtdışı etkinliklerde temsil, üyelere yönelik dış ticareti destekleyici faaliyetler, kamu, diplomatik misyon ilişkileri yürütülür.

bottom of page