kamukomisyonu

Vizyon

Kamuda İZİKAD'ı tanıtmak ve görünürlüğümüzü artırmak.

Misyon

Yerel yönetimler, meslek ve sanayi kuruluşları ile ilşkileri geliştirmek.

Görevler

  • Daha fazla kamu kurumu, sanayi ve meslek kuruluşlarına ulaşmak
  • Bu kurumlarla proje bazında alışverişler yapmak.
  • Daha çok kadına nasıl ulaşabileceğimizi araştırmak.
  • Karar verici merkezlerde kadın varlığını ve önemini artırmak.