iskomisyonu

Vizyon

Karşılıklı olarak geliştirilen ve yönlendirilen iş hacimleri ile, üye iş kadınlarının desteklenmesi

Misyon

İş kadınlarının birbirleri ile tanışmalarına öncülük ederek iş ve mesleki faaliyetlerini
geliştirmelerine olanak sağlamak

Görevler

  • Aylık üye toplantılarının planlanması
  • Üye iş yeri ziyaretlerinin düzenlenmesi
  • Yeni üyelerinin adaptasyon sürecinin desteklenmesi
  • B2B çalışmaların planlanması
  • Üyeler arası mesleki bilinirliği desteklemek için “Biz Bize Etkinlik” organizasyonlarının planlanması.