top of page

MARKA YÖNETİMİ VE KURUMSAL İŞ BİRLİKLERİ YUVARLAK MASASI

  • Derneğin dışa dönük imaj ve marka yönetimi çalışmaları yürütülür.

  • Uluslararası Fotoğraf Yarışması planlanması ve organizasyonu yürütülür.

  • Dernek dışından gelen iş birliği önerilerinde kurumsal işbirliğinin kurgulanması ve uygulanması çalışmaları yürütülür.

  • Diğer yuvarlak masalar tarafından geliştirilen projelerde yararlı işbirliği modelleri geliştirilir.

  • İZİKAD tanıtımı, medya yayınları ve sosyal medya hesaplarını yürütecek kişilerin yönetilmesi takibi yapılır (web sitesi, basın bülteni, sosyal medya, dergi, derneğin dijital ve marka yönetimi ihtiyaçlarıyla ilgili herşe, diğer grupların projelerine ve kaynak arayışına destek olunması).

  • İZİKAD’ın video, fotoğraf, görsel, sunum, broşür gibi tüm arşivinin takibi yapılır.

bottom of page