top of page

İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU

Vizyon

Karşılıklı olarak geliştirilen ve yönlendirilen iş hacimleri ile, üye iş kadınlarının desteklenmesi.

Misyon

İş kadınlarının birbirleri ile tanışmalarına öncülük ederek iş ve mesleki faaliyetlerini geliştirmelerine olanak sağlamak.

Görevler

  • Aylık üye toplantılarının planlanması

  • Üye iş yeri ziyaretlerinin düzenlenmesi

  • Yeni üyelerinin adaptasyon sürecinin desteklenmesi

  • B2B çalışmaların planlanması

  • Üyeler arası mesleki bilinirliği desteklemek için “Biz Bize Etkinlik” organizasyonlarının planlanması.

bottom of page