Hedefimiz

Lider, çağdaş, demokratik, üretken, bilime ve uzmanlığa değer veren ve kadının her şeyden önce bir birey olarak üretime sağlayacağı katkının, yaratacağı ekonomik değerin önemini idrak ve takdir eden uygar bir Türkiye’nin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak adına, Kadın Girişimcilerin kendi aralarında işbirliği ve dayanışma ortamı yaratarak bir yandan mevcut kadın girişimcilerin varlığını güçlendirmek, diğer yandan da kadın girişimci sayısını arttırmak ve böylelikle iş dünyasındaki statülerini sağlamlaştırmaktır.

Misyonumuz

Çağdaş, cesaretli, yenilikçi, özgüvenli, girişimci ruha sahip, sosyal ve ekonomik anlamda üreten ve üretmek isteyen iş kadınlarını desteklemek ve yenilerini iş dünyasına kazandırabilmektir. Derneğimiz bu misyonu gerçekleştirme anlamında gücünü, kendi alanında uzman ve başarılı üyelerinin profesyonel yaklaşımlarından ve girişimci ruhundan almaktadır.

Vizyonumuz

Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, Evrensel İnsan Hakları ve ilkelerine dayalı, çağdaş, demokratik, eşitlikçi bir toplumsal yapıya sahip ve kadının her konuda etkinliğini sağlama anlayışında bir Türkiye’nin gerçekleştirilmesi anlamında, bu idealin gerçeğe dönüştüğü bir İzmir’in yaratılmasına katkıda bulunmaktır.