GENÇLİK ÇALIŞMA GRUBU
WhatsApp Image 2021-02-10 at 12.27.26

-GENÇ İZİKAD programını takip eder. Öğrenci bulunması, Üniversitelerle iletişim,Mülakatlar, eğitimler, sosyal etkinlikler, geziler vb tüm programın takvimini, içeriğini düzenler. Konuşmacı, eğitimci gibi yararlanılacak insan kaynağını bulur, katılımını sağlar,

-Program süresince yapılan tüm etkinlik, eğitim, aktivitelere katılır, gençlerin İZİKAD üyeleriyle tanışmasını , İZİKAD’a oryantasyonlarını sağlar, ödül için sponsorluk çalışmaları yapar.

-Mentor bulunması için İZİKAD mentor havuzundan yararlanmak üzere Gençlik Kom. İle iletişime geçer.

-İZİKAD bursiyerlerinin seçimi, burs duyuruları ve bursiyerlerin İZİKAD’a oryantasyonlarını sağlayarak ,bunun için gerekli aktiviteleri ve belirli aralıklarla toplantıları düzenler,

-Saymanla birlikte burs fonunu yönetir, bağış bulunması için gerekli çalışmaları yapar.

-Proje koordinatörlerinin hazırlayıp verdiği ve kabul olan Gençlik ÇG ile ilgili hibe projelerini yürütür.

-İlgili plaket , ödül vb’lerin  yazılarını bizzat hazırlayarak, sekreteryaya  siparişini verir ve takibini yaparak ilgili etkinliğe getirir.

-Afiş, bayrak vb araçları yaptığı her proje ya da etkinliğe getirir,

-Yaptığı etkinliklerin  fotoğrafının çekilmesi için sekreterya ile gerekli iletişimi kurar.Ya da kendisi çeker.

-Whatsapp ve sosyal medyada yayınlanması için sekreteryayla iletişime geçer.