EĞİTİM VE MENTÖRLÜK ÇALIŞMA GRUBU
mentor-nedir-1170x780

-İZİKAD’ın akademi eğitimlerini yürütür.Ayda 1 kez yapılmasını sağlar. Eğitimci bulunması, katılımcı bulunması, duyuru yapılması gibi konularda çalışır (afiş vb).Önceden plan yaparak takvimi yönetim kuruluna bildirir.

-İZİKAD üyelerinin içerisinde mentor havuzu oluşturulması , bu konuda üyelerin bilinçlendirilmesi, mentorlukla ilgili eğitim verilmesi ve bunların belirli periyodlarla takip edilmesini sağlar.

-Kadınca Birikimler finansal okur yazarlık projesini takip eder, bankayla ve bld ile olan iletişimi düzenler. Bu eğitimleri üyelerin de verebileceği durumlarda gerekli planlamayı ve çalışmayı yapar, belediye, banka ve dernek arasındaki iletişimi yürütür, gerekli prosedürün yerine getirilmesini sağlar. Projenin afiş ve duyurularının önceden düzenli bir şekilde yapılaması için çalışır. Katılımcı sayısı ve diğer konularda yönetim kurulunu bilgilendirir,

-Yereldeki kadın kooperatifleri ile birlikte çalışmalar yapar, eğitimler verir ve verilmesi için çalışır.Belediyelerle iletişimi sağlar

-KOSGEB ile birlikte senede bir kez GENÇ İZİKAD için bir kere de genel olarak Girişimcilik kursları açar.

-Üyelerin kendi mesleki yetkinlik alanlarında semt evlerindeki kadınlara eğitimler verilmesi ile belediyelerle gerekli görüşmeleri yaparak “Kadın Okulu Yaşam Okulu” projesinin yürütülmesini sağlar. Bu konuda üyelerimizi bilinçlendirir ve konuşmacı havuzunu hazırlar.

-“Vazgeçmeyen Kadınlar” projesini yürütür. Panel konuşmacılarını üyeler arasından duyuru yaparak bulur,bulamadığında kendi ÇG içinden destek olur. Okulu bulur. Organizasyonu yapar.

-Proje koordinatörlerinin hazırlayıp verdiği ve kabul olan Eğitim ve Mentorluk ÇG ile ilgili hibe projelerini yürütür.

-İlgili plaket , ödül vb’lerin  yazılarının bizzat hazırlayarak, sekreteryaya  siparişini verir ve takibini yaparak ilgili etkinliğe getirir.

-Afiş, bayrak vb araçları yaptığı her proje ya da etkinliğe getirir,

-Yaptığı etkinliklerin  fotoğrafının çekilmesi için sekreterya ile gerekli iletişimi kurar.Ya da kendisi çeker.

-Whatsapp ve sosyal medyada yayınlanması için sekreteryayla iletişime geçer.