Başkanın Mesajı
BAKANIN_MESAJI_(1)

Merhaba Değerli  İzikad Ailem,

2020 Şubat ayında sizlerden aldığımız güvenle 14 Yönetim kurulu arkadaşımla yola çıktık.

Dünyamızı içine alan Covid 19 süreci ve doğal afetler biraz şaşkınlık yarattı ama  birlikte iş yapma gücümüzü azaltmadı.

Hatta bu süreç hızlı karar alma, krizi yönetme ve dijital beceri yetilerimizin gelişmesine katkıda bulundu diyebiliriz.

Ancak Birleşmiş Milletlere göre pandemi döneminden en çok etkilenler kadınlar.

Türkiye’de 10 kadından sadece 3’ü çalışıyor. Kayıt dışı çalışan oranı ise %41. Bu dönemde kadınların görünmeyen emeklerinin ise oldukça artığının farkındayız.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği dünyanın önemli problemlerinden biri.

Oysaki kadın çalışan sayısı yüksek olan şirketlerde yapılan araştırmalarda, etik değerlerin yüksek, yolsuzluk oranların düşük, çalışan mutluluk oranlarının oldukça yüksek olduğunu biliyoruz.

Nüfusun ve yeteneğin yarısının kadın olduğu bir hayatta, kadınların yetkinliklerinin olmamasından  değil, sistemin doğru çalışmadığını anlıyoruz. Tabi ki bu soruna sadece kadınlar çözüm üretemez. Sistemin diğer paydaşları tarafından birlikte hareket edilerek, çözülmesi gerekecektir.

2018 Dünya Ekonomik Forumunda yer alan 149 ülke arasında 130. Sıra da olmayı kabullenmeyen, kadınlar olarak daha çok çalışıp, iş hayatında olan kadınların statülüsünü güçlendirmek ya da iş hayatına girmek isteyen kadına mentorluk yapmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

İzikad olarak tüm bu süreçleri takip ediyor, yerel yönetimler, üniversiteler,  kamu kurumları ve özel sektörlerle işbirliği yaparak kadının iş hayatında ve sosyal hayatta aktif rol alabilmesi ve erkeklerle eşit haklara sahip olabilmesi için projeler üretiyoruz.

2021 Şubat ayında başlayacağımız ‘’Birlikte Tasarım ve üretim Merkezi’’ projemizde bunlardan biri.

İzmir de ilk kez bir STK tarafından tasarım teknoloji ve üretim merkezi  olacak olan bu başlangıç zemini,  eminim  hem kentimize hem de ülkemize önemli bir katmadeğer sağlayacaktır.

Eğer bir toplumun gelişmesini , üretmesini , geleceğini tasarlamasını ve özgür olmasını bekliyorsak bunu ancak BİRLİKTE yapabiliriz.

Betül Sezgin

Yönetim Kurulu Başkanı