ALGI YÖNETİMİ ÇALIŞMA GRUBU
12-128462_simple-social-media-icons-transparent-background-marketing-plan

-Her yıl düzenlenen fotoğraf yarışmasının organizasyonunu yürütür. Tema bularak yönetim kuruluna sunar , yönergesini hazırlar, duyurularını yapar, gönderilen fotoğrafları düzenler, jüri oluşturur, seçmelerin yapılmasını sağlar ve dereceye girenleri duyurur. Fotoğrafların seçilmesi, sponsorluk araştırılması, ödüllerin hazırlanması ve verilmesini organize eder. Ödül töreninin düzenlenmesinden Networking çalışma grubu ile birlikte sorumludur.

-İZİKAD’ın katıldığı fuarları düzenler, öncesinde hazırlanır, bağlantıları yapar ve fuar öncesi tüm hazırlıkları yaparak (stand düzenlemesi), fuar boyunca standa katılımı ve nöbet listelerini takip eder.Gerekirse Genç İzikad Kom İle irtibata geçerek bursiyerlerimizden de yararlanır.

-İZİKAD’ın web sitesi, sosyal medya hesaplarını yürütür. Düzenini sağlar, gerekli revizyonu yönetim kurulunun görüşlerini de alarak yapar.Beğern sayılarını takip eder. Çoğaltmak için çalışmalar yapar.

-Gülence projesini yürütür.Tanıtımı ilgili takip vb işleri yapar.

-Proje koordinatörlerinin hazırlayıp verdiği ve kabul olan Algı ÇG ile ilgili hibe projelerini yürütür.

-İlgili plaket , ödül vb’lerin  yazılarının bizzat hazırlayarak, sekreteryaya  siparişini verir ve takibini yaparak ilgili etkinliğe getirir.

-Afiş, bayrak vb araçları yaptığı her proje ya da etkinliğe getirir,

-Yaptığı etkinliklerin  fotoğrafının çekilmesi için sekreterya ile gerekli iletişimi kurar.Ya da kendisi çeker.

-Whatsapp ve sosyal medyada yayınlanması için sekreteryayla iletişime geçer.