top of page

İZMİR İŞ KADINLARI DERNEĞİ ÜYELİK ŞARTLARI

İzikad  Üyesi olmak için ilk olarak Üye Başvuru Formu doldurularak  info@izikad.org adresine iletilir. Üyelik başvuruları değerlendirilerek uygun olan aday/adaylar ile ön görüşme gerçekleştirilir. Ön görüşmeler sonrası İzikad Yönetim Kurulu tarafından üye olabilecek aday/adaylar için karar alınır ve dernek üyeliği başlar.

 

Derneğe Üye Olmak İçin Genel Koşullar:

1) Medeni haklara sahip olmak,
2) On sekiz yaşını doldurmuş olmak,
3) Derneklere üye olma hakları sürekli veya süreli olarak kısıtlanmamış olmak,
4) Derneğin amaç ve hedeflerini kabul etmek,
5) T.C. vatandaşı olmayan kişiler için, Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olmak,
6) Dernek üyeliğinde din, dil, ırk ve cinsiyet ayırımı yapılmaz.
7) Üyelik Bilgi Formunun Doldurulması
8) Nüfus Cüzdanının Arkalı Önlü Fotokopisi
9) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf ( Arka Fon Beyaz Renk Tercih Edilir)
10) Eğitim Durumunu Gösterir Belge
11) Üyelik Giriş Ücreti: 35.000 (otuzbeş bin) TL
12) Yıllık Aidatı: 7.500 TL
13)  İşyerindeki pozisyonu ve yönetimindekileri gösterir çizelge
14) Sahibi veya ortağı oldukları ticari işletmelerde veya ilgili meslek örgütüne kayıtlı olmak suretiyle serbest meslek erbabı olarak, bilfiil çalışmaları ve en az iki yıl süre ile bu şekilde faaliyet göstermiş olmaları şartıyla, iş yerlerinde en az 1 çalışan istihdam ettiğini resmi kayıt ile tebliğ eden gerçek kişiler Yönetim Kurulu kararı ile üye olabilirler.
15) Çalıştığı kurumsal firmada üst düzey yönetici olduğunu gösteren belge
16) Üyeler seçme ve seçilme hakkına sahip olup, tüm üyelik hak ve yetkilerini haiz olarak derneğin her türlü organında görev alabilir ve etkinliğinden yararlanabilirler.
17) Üyelerden giriş ücreti alınır ve yıllık aidat ödemekle mükelleftirler.
18) Ticaret sicil gazetesi, vergi levhası

*  İzikad’a üyelikle ilgili detaylı bilgi için info@izikad.org adresinden iletişime geçilebilir.

bottom of page