top of page
Mutfak Toplantısı
4ea3f6cb-aa55-49d3-8a6b-52361202a0f9

İzmir İş Kadınları Derneği, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı,  çağdaş, demokratik, eşitlikçi ve kadının her konuda etkin olduğu bir Türkiye’nin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Çağdaş, cesaretli, yenilikçi, özgüvenli, girişimci ruha sahip, sosyal ve ekonomik anlamda üreten ve üretmek isteyen iş kadınlarını desteklemek ve yenilerini iş dünyasına kazandırabilmektir. Derneğimiz bu misyonu gerçekleştirmek adına gücünü, kendi alanında uzman ve başarılı üyelerinin profesyonel yaklaşımlarından ve girişimci ruhundan almaktadır.​

MİSYONUMUZ

Masada Açık Duran Kitap

VİZYONUMUZ

Lider, çağdaş, demokratik, üretken, bilime ve uzmanlığa değer veren ve kadının her şeyden önce bir birey olarak üretime sağlayacağı katkının, yaratacağı ekonomik değerin önemini idrak ve takdir eden, uygar bir Türkiye’nin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak adına, kadın girişimcilerin kendi aralarında işbirliği ve dayanışma ortamı yaratarak bir yandan mevcut kadın girişimcilerin varlığını güçlendirmek, diğer yandan da kadın girişimci sayısını arttırmak ve böylelikle iş dünyasındaki statülerini sağlamlaştırmaktır.

sezgin-1_edited_edited_edited.png
sezgin (1)_edited.png

BAŞKANIN MESAJI

Değerli  İzikad Ailem,

2020 Şubat ayında sizlerden aldığımız güvenle 14 Yönetim kurulu arkadaşımla yola çıktık.

Dünyamızı içine alan Covid 19 süreci ve doğal afetler biraz şaşkınlık yarattı ama  birlikte iş yapma gücümüzü azaltmadı.

Hatta bu süreç hızlı karar alma, krizi yönetme ve dijital beceri yetilerimizin gelişmesine katkıda bulundu diyebiliriz.

Ancak Birleşmiş Milletlere göre pandemi döneminden en çok etkilenler kadınlar.

Türkiye’de 10 kadından sadece 3’ü çalışıyor. Kayıt dışı çalışan oranı ise %41. Bu dönemde kadınların görünmeyen emeklerinin ise oldukça artığının farkındayız.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği dünyanın önemli problemlerinden biri.

Oysaki kadın çalışan sayısı yüksek olan şirketlerde yapılan araştırmalarda, etik değerlerin yüksek, yolsuzluk oranların düşük, çalışan mutluluk oranlarının oldukça yüksek olduğunu biliyoruz.

Nüfusun ve yeteneğin yarısının kadın olduğu bir hayatta, kadınların yetkinliklerinin olmamasından  değil, sistemin doğru çalışmadığını anlıyoruz. Tabi ki bu soruna sadece kadınlar çözüm üretemez. Sistemin diğer paydaşları tarafından birlikte hareket edilerek, çözülmesi gerekecektir.

2018 Dünya Ekonomik Forumunda yer alan 149 ülke arasında 130. Sıra da olmayı kabullenmeyen, kadınlar olarak daha çok çalışıp, iş hayatında olan kadınların statülüsünü güçlendirmek ya da iş hayatına girmek isteyen kadına mentorluk yapmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

İzikad olarak tüm bu süreçleri takip ediyor, yerel yönetimler, üniversiteler,  kamu kurumları ve özel sektörlerle işbirliği yaparak kadının iş hayatında ve sosyal hayatta aktif rol alabilmesi ve erkeklerle eşit haklara sahip olabilmesi için projeler üretiyoruz.

2021 Şubat ayında başlayacağımız ‘’Birlikte Tasarım ve üretim Merkezi’’ projemizde bunlardan biri.

İzmir de ilk kez bir STK tarafından tasarım teknoloji ve üretim merkezi  olacak olan bu başlangıç zemini,  eminim  hem kentimize hem de ülkemize önemli bir katmadeğer sağlayacaktır.

Eğer bir toplumun gelişmesini , üretmesini , geleceğini tasarlamasını ve özgür olmasını bekliyorsak bunu ancak BİRLİKTE yapabiliriz.

Betül SEZGİN
İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı

Toplantı

HEDEFİMİZ

 

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Evrensel İnsan Hakları ve ilkelerine dayalı, çağdaş, demokratik, eşitlikçi bir toplumsal yapıya sahip ve kadının her konuda etkinliğini sağlama anlayışında bir Türkiye’nin gerçekleştirilmesi anlamında, bu idealin gerçeğe dönüştüğü bir İzmir’in yaratılmasına katkıda bulunmaktır.

bottom of page