Duyurular

 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sempozyumu

[08.03.2013 00:00:00]

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile Kedi Kültür Sanat Merkezi'nde Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi ve IZIKAD (İzmir İş Kadınları Derneği) işbirliği ile bir sempozyum düzenlendi. Sempozyum temasının  "Şehirlerin Yeniden Yapılandırılması Sürecinde Kadının Yeri" olarak seçilme nedenin Kedi Kültür Sanat Merkezi Yaratıcı Yönetmeni ve Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Yüksek Lisans öğrencisi Deniz Can tarafından izleyicilere açıklanması ile sempozyum başladı. Deniz Can "Şehirler yapıları itibarıyla devamlı değişime uğrarlar ve günün ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılırlar. Bu yeniden yapılandırılma süreci içinde kadınların katkıları da olumlu sonuçların elde edilmesinde gereklidir. Bu gün burada sempozyum konuşmacısı olarak bulunan kendi sektöründe başarılı olmuş kadınlar, yeniden yapılandırılma sürecinde kadınların ne şekilde yer alabileceği ve katkıda bulunabileceği konusunda görüş bildireceklerdir." dedi. Sosyolog Gül Kırçıl moderatörlüğünde gerçekleşen sempozyumda açılış konuşmalarını Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi adına Konak Belediyesi Denetçisi Gülay Toptaş ve IZIKAD adına Kedi Kültür Sanat Merkezi Yöneticisi Güniz Can yaptı. Daha sonra sırasıyla İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi Müd. Faden Kutsioğlu, Konak Belediyesi Kentsel Tasarım Müd. Mihriban Yanık, IZIKAD Yönetim Kurulu Baş. iş kadını Candan Çilingiroğlu, Peyzaj Mimarı Reyhan Özlen ve gazeteci Ayçe Dikmen konuştular.

 

Faden Kutsioğlu slayt gösterisi ile renklendirdiği konuşmasında Atatürk tarafından kadınlara tanınan haklara, sanatta kadının yerine ve şehir içinde yer alan müzelerin önemine yer verdi. Konak belediyesinin İzmir'de farklı semtlerde gerçekleştirdiği projelere fotoğraflarla yer veren Konak Bel. Kentsel Tasarım Md. Mihriban Yanık özellikle Agora Bölgesindeki yeniliklere değindi. İzleyicilerin sorularını da cevaplandıran Yanık çalışmalardan arzulanan neticenin tam olarak henüz alınmamasının önemli bir nedeninin restore edilen bölgelerde mülk sahiplerini fiyatları yüksek tutması dolayısı ile tam yerleşim sağlanamaması ve ekonomik hayata arzulanan katkının sağlanamaması olduğunu belirtti.

 

IZIKAD Yönetim Kurulu Baş. Candan Çilingiroğlu ağırlıklı olarak derneğin kadınların iş hayatına katılması ve kadının statüsünün yükseltilmesi için yaptıklarından bahsetti. Genç Izıkad projesi ile üniversite öğrencisi genç kızların girişimci olmaya teşvik edildiğini, çalışan kadınların çeşitli sorunlarına dernek çatısı altında çözüm üretildiğini, eğitimsiz kadınların eğitilerek meslek sahibi olmalarının yolunun açıldığı ve dernek vasıtası ile hasta bakımı, çocuk bakımı gibi konularda eğitim alan kadınlara istihdam sağlandığını anlattı. 

 

Pezaj mimarı Reyhan Özlen de kendilerinin gerçekleştirdiği Agora ve Basmane projelerine yer verdi. İzmirlilerden bu projelere destek istedi. Son konuşmacı Ayçe Dikmen, kadınların içinde yaşadıkları şehir ile ilgili olarak önem verdikleri konuları güvenlik, rahatlık, ulaşım ve estetik olarak sıraladı. Erkekler tarafından tasarlanan şehirlerde ekonomik fayda ve fonksiyonellik özelliklerinin ön planda olduğuna değinen Dikmen şehirlerde kadınlar açısından emniyetin artması için ışıklandırmanın  önemine ve kadın polis sayısının artması gerektiğine değindi. Yeşil alanların artması, kaldırımların daha yürünebilir olması konularını da vurguladı. Yollar yapılırken kadınların ince ökçelerini, kaldırımların yüksekliğini kimsenin düşünmemesinden yakındı.

 

Sempozyumun moderatörlüğünü espirili sunuşuyla keyifli bir hale getiren ve başarıyla gerçekleştiren sosyolog Gül Kırçıl kapanış konuşmasında her ne kadar iki saatlik süre içinde şehri ilgilendiren çeşitli konulara değinildiyse de bunun yeterli olmadığını ve bu tür organizasyonların tekrarlanması gerektiğini vurguladı.

 

Kedi Kültür Sanat Merkezi olarak şehir nüfusunda önemli yeri olan kadınların söz sahibi olmaları gerektiğine inanıyoruz. Şehirler içinde yaşıyanlara çeşitli sanat ve kültür mekanları sunmalı, yerleşim olarak iyi planlanmalı, ulaşım ve güvenlik, estetik konularına önem verilmelidir. Şehirlerin sunduğu olanaklardan her yönüyle yararlanabilmek için de kadınların hayatın içinde olmaları gerekmektedir. Bunun da yolu kadınların iyi eğitim almaları ve ekonomik özgürlüklerine sahip olmalarıdır. IZIKAD Yönetim Kurulu Başkanı Çilingiroğlu'nun dediği gibi "İŞTE KADIN GÜÇLÜ KADIN".

« Tüm Duyurular

Üye Firmalar